โปรแกรม
PAMM ของ HotForex

The HotForex PAMM Program is an investment vehicle that allows anyone the opportunity to invest without having to trade the markets themselves. Our PAMM Program also allows Fund Managers to earn additional revenue for successful management of client funds.
การลงทุนใน PAMM

เรียนรู้การใช้โปรแกรม PAMM ใน HotForex ว่าทำงานอย่างไร

ในฐานะ HotForex PAMM Manager เมื่อคุณเปิดบัญชี PAMM HotForex และได้ทำการฝากเงินทุนให้กับผู้จัดการบัญชีของคุณ เงินจำนวนดังกล่าวจะกลายเป็นเงินทุนของ Manager เมื่อ PAMM Manager ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการเงินทุนของนักลงทุนโดยการสร้างผลกำไร ผู้จัดการจะได้รับค่าตอบแทนความสำเร็จเป็นเงินค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างเจ้าของระบบและนักลงทุน

การเลือก PAMM Manager นั้นนักลงทุนมีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลผลการเทรดของ PAMM Manager และเลือก PAMM Manager ทีชื่นชอบได้ คุณสามารถเลือกหาผู้จัดการ PAMM ที่คุณชื่นชอบได้ง่าย ๆ โดยการดูตารางผลกำไร/ ขาดทุน อันดับล่าสุด ชื่อระบบ PAMM เงินฝากขั้นต่ำและผล drawdown สูงสุด

PAMM Manager ลงทุนโดยใช้เงินทุนของตัวเอง (Manager's Capital) และเงินทุนจากนักลงทุนที่ร่วมทุนกัน นักลงทุนสามารถตรวจสอบผลกำไรและขาดทุนของ PAMM managers ได้โดยดูจากบัญชี PAMM Manager's ซึ่งระบบจะแชร์ให้ดูระหว่าง PAMM Manager และนักลงทุนตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้


คุณอยากจะเป็น
HotForex PAMM Manager?

เป็น Fund Manager

คุณต้องการเป็น
นักลงทุนใช่หรือไม่?

เป็นนักลงทุน

All investments and transfers within the HotForex PAMM program are fully controlled by us automatically, ensuring that both the Investor and Fund Manager have peace of mind when it comes to security. As a trade is closed, profits and losses (P/L) are distributed to the Investors and Fund Manager, based on their participation. At predefined periods of time, the HotForex PAMM Fund Manager receives the fee specified within the Manager's Offer.

Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full ความเสี่ยงโดยทั่วไป
pamm-accounts