به آسانی سرمایه‌گذاری کنید.
سرمایه‌گذار HotForex PAMM شوید!می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم

HotForex PAMM را انتخاب کنید، زیرا...

HotForex Benefits 1

01

شما خواستار پاسخ‌گویی مدیر PAMM هستید

مدیران HotForex PAMM باید وجوه خود را به همراه وجوه سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری کنند. یعنی مدیران شما در هنگام انجام دادن معامله منفعت سرمایه‌گذاران خود را نیز در نظر می‌گیرند. هر چه باشد، آنها در حساب خود نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند!

02

شما خواستار شفافیت حساب مدیر PAMM هستید

«شفافیت حساب مدیر PAMM» به شما این امکان را می‌دهد که ازطریق فضای myHF، به گزارش‌های پیشرفته بی‌درنگ درباره عملکرد «مدیران PAMM» خود دسترسی داشته باشید.

HotForex Benefits 3

03

شما خواستار واریز و برداشت منعطف هستید

حساب HotForex PAMM شما امکان پایش کامل سرمایه را به شما می‌دهد. در هنگام نجدید روزانه می‌توانید بدون کارمزد یا هزینه پنهان از/به حساب سرمایه‌گذار PAMM خود پول برداشت/واریز کنید.

04

خواستار کنترل ریسک خود هستید

شما از اختیار محافظت از سرمایه خود برخوردارید! با حساب سرمایه‌گذار HotForex PAMM می‌توانید «سطح نجات» خود را انتخاب و میل به ریسک خود را مشخص کنید.

HotForex Benefits 5

05

خواستار انتخاب بیش از یک مدیر PAMM هستید

پرونده سرمایه‌گذاری HotForex PAMM خود را با سرمایه‌گذاری در چندین مدیر PAMM با راهبرد سرمایه‌گذاری مختلف بسازید و متنوع کنید. راهبردهای سازگار با اهداف سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید!

سرمایه‌گذاران فارکس

Do you want a chance to access the high potential of the Forex Markets but do not have the time
or the desire to master the currency markets? Do you want to invest in a Fund Manager, but need to be sure he is the right one for you?

سامانه HotForex PAMM به مدیر صندوق امکان می‌دهد که با حساب شما داد و ستد کند ولی مدیر صندوق حق برداشت از آن را نخواهد داشت.
فقط دارنده حساب می‌تواند از آن پول برداشت کند

هشدار ریسک: داد و ستد محصولات اهرمی مانند فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد زیرا سرمایه شما را مشمول ریسک چشمگیری می‌کند. داد و ستد این محصولات مخاطره‌آمیز است و ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید. مطلب کامل را بخوانید به‌ طور کامل بخوانید
pamm-investors